ESS-ENN Timbers limfogsprodukter är de första i världen som tilldelas Cradle to Cradle Certified® Silver

1 sep, 2022

Den majestätiska, vita älgen är ett sällsynt djur i Sverige. Den lever i såväl gamla som unga skogar och har blivit en majestätisk symbol för Sverige. Bild: ESS-ENN Timber.

ESS-ENN Timber, den svenska tillverkaren av massiva träprodukter, tillverkar limfogsprodukter som är de första i världen som är Cradle to Cradle-certifierade® på silvernivå.

Cradle to Cradle Certified® är ett globalt erkänt mått på hållbara produkter för den cirkulära ekonomin. För att få certifiering bedöms produkterna för miljömässig och social prestanda i fem kritiska hållbarhetskategorier: Återvinning av material, Materialhälsa, Förnybar energi, Vatten- och markförvaltning och Social rättvisa. Dessa kategorier ligger till grund för certifieringsnivån för den slutliga certifieringen. Produkten måste uppfylla minst Silver-standard i alla kategorier för att kunna certifieras på silvernivå. 

ESS-ENN Timbers limfogsprodukter är de första i världen som tilldelas en Cradle to Cradle-certifiering på silvernivå.

Våra produkter följer höga krav på cirkularitet och hållbar tillverkning. Utmärkelsen visar att våra limfogsprodukter är bland världens mest klimatvänliga, sågade trävaror. Det är en stor bedrift som har möjliggjorts av vårt långsiktiga fokus på hållbarhet, säger Caroline Troedson, platschef på ESS-ENN Timber.

Dessutom uppnådde ESS-ENN Timbers limfogsprodukter guldnivån i Cradle to Cradle-kategorierna Återvinning av material, Förnybar energi och Social rättvisa. 

Företaget är en av de ledande tillverkarna av limfogsprodukter i Skandinavien, med en årlig kapacitet om 18 000 kubikmeter. ESS-ENN Timber strävar efter en hållbar, cirkulär verksamhet och att bevara naturresurser. 

För varje träd som huggs ner, som en del av vår verksamhet, så planteras minst två nya, vilket säkrar det framtida skogsbeståndet. Dessutom binder ungskog mer CO2 än gammal skog, vilket i slutändan gynnar klimatet, säger Caroline Troedson.

ESS-ENN Timbers kantlimmade paneler består av svenskt massivt trä och andelen trä i produkten är hela 99,98 procent. Andra träprodukter, som spånskivor och MDF, innehåller ofta uppemot 10 procent lim. 

Om Cradle to Cradle Certified®

Cradle to Cradle Certified® är världens mest avancerade vetenskapsbaserade certifieringsprogram med flera attribut för att designa, tillverka och verifiera material och produkter som är säkra, cirkulära och ansvarsfullt tillverkade. Cradle to Cradle-certifierade® produkter tilldelas certifiering baserat på deras prestanda inom fem kritiska hållbarhetsområden. Cradle to Cradle Certified® är ett registrerat varumärke som tillhör Cradle to Cradle Products Innovation Institute. För mer information, se https://www.c2ccertified.org/

Nyheten om ESS-ENN Timbers Cradle to Cradle-certifierade limfogsprodukter finns att läsa i: