Hållbara trävaror

– för dig och naturen

Vår miljöpolicy

 

Skogar är något av det viktigaste vi har. De ger oss miljövänligt material som behövs för att bygga vårt moderna samhälle, och energin som håller oss varma om vintern. Men det största jobbet är att skogarna skapar syret som krävs för att vi ska kunna leva här på jorden. För hos oss har vi alltid tänkt cirkulärt. Skogen förser oss med virke för våra produkter och svinnet blir till briketter som omvandlas till energi. Askan ger i sin tur ny näringsrik jord vilket stöttar återplanteringen av nya, syrerika, ungskogar. Cirkeln sluts och börjar om på nytt.

skog gif

Genom att arbeta med resurseffektiva metoder och göra miljöfrågor till en naturlig del av vår vardag vill vi bidra till ett mer hållbart samhälle. Detta uppnås genom att spara på naturresurser, undvika onödigt avfall och i största möjliga mån begränsa föroreningar. Vi pratar gärna med våra kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter om miljöfrågor och rapporterar öppet vår miljöpåverkan. Genom vårt ansvarstagande eftersträvar vi att påverka alla våra affärsrelationer i en positiv, hållbar och miljövänlig riktning.

skog gif
skog

Vårdar skogens tillgångar

Vi använder oss uteslutande av svenskt kvalitetsvirke från välskötta skogar och är certifierade enligt PEFC™ och FSC® stränga kriterier.

uppvärmning

Drivs av miljövänlig uppvärmning

Vi tänker alltid cirkulärt. Vår bioenergipanna tar hand om vårt restavfall och värmer upp våra egna lokaler på ett miljövänligt sätt.

syrerik ungskog

Försäkrar tillväxten av syrerik ungskog

Ung skog binder mer CO2 än gammal skog. För varje träd som fälls återplanterar vi därför minst två nya för kommande generationer.

miljövänliga träskivor

Erbjuder miljövänliga träskivor för framtiden

Genom avancerade tillverkningsmetoder består våra limfogsskivor av endast 0,02% lim. Resten är 100% massivt, svenskt, trä.

kretslopp
kretslopp mobil

Certifieringar

PEFC logo

PEFC™

PEFC™ är en standard som innebär att en produkt eller tjänst garanteras att utföras enligt specificerade kvalitetskrav. Skogar som är certifierade av PEFC™ följer de europeiska skogspolitiska samarbetet Forest Europes specifika krav. Bakom PEFC™ i Sverige står Lantbrukarnas riksförbund och Skogsägarföreningarna.

Certifikatnummer: 2017-SKM-PEFC-196

FSC logo

FSC®

FSC® är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat och socialt ansvarstagande bruk av världens skogar. Certifieringen stödjer hotade djur och växter, markens framtida förmåga att bära skog, säkra och sunda arbetsvillkor för dem som arbetar i skogen samt urbefolkningars rättigheter.

Certifikatnummer: DNV-COC-001396

KD logo

KD 56°C/30 min

KD 56°C/30 min-märkningen innebär att träet har värmetorkats. Behandlingen tar bort växtskadegörande insekter och parasiter som kan gömma sig i träet vilket minskar risken för spridning vid export. Märkningen indikerar också att träet uppfyller de krav på frihet från växtskadegörare som de flesta länder utanför EU ställer vid import av trä och andra trävaror.

KD-Certifikat SE-08192