essenn_biobransle_ikon

Biobränsle

Ekonomiskt och miljömedvetet

Med en stor produktion av träprodukter följer också en stor produktion av spillprodukter, som vi utnyttjar på bästa tänkbara sätt. Ekonomiskt och miljötänkande!

För att maximera vår produktionsekonomi är det viktigt för oss att ta hand om allt spill på bästa möjliga sätt. På grund av vår mix av kutterspån, sågspån och slipdamm får vi i kombination med vår låga fukthalt fram en högklassig brikett som lämpar sig väl för privatpersoner, värmeverk och pulver.

Vid vårt hyvleri får vi fram ca 18.000 m³ sågspån per år. Kontakta oss vid intresse.

 

* Årlig volym 5000 ton

* Lösvikt eller paketerad i pallkragar

* Värmevärde 4,8 kwh

* 1 ton = 2 m3

 

 

ESS-ENN Timber AB
Skruvbyvägen 2A
365 94 Skruv
Sverige

Tel: +46 478 208 00
Fax: +46 478 208 01

Org.Nr: 556381-7211