Rent biobränsle
– packat med energi

Biobränsle  biobränsle

Vår produktion genererar svinn som tas tillvara på bästa möjliga vis. För att nå våra cirkulära miljömål och maximera produktionsekonomin tar vi tillvara på allt som naturen ger oss. I vår egna produktionsanläggning i Skruv, Småland, har vi därför skapat möjligheten att omvandla allt vårt spill till energieffektiva briketter av högsta kvalitet.

Trä har ett högt lagrat energiinnehåll, där vi vid vårt moderna hyvleri får vi fram ca 18.000 m³ sågspån per år. Rent trä som annars hade slängts. Med vår unika mix av kutterspån, sågspån och slipdamm med låg fukthalt kan vi skapa en brikett med hög densitet som lämpar sig väl för privatpersoner såväl som värmeverk. Produkten är fri från tillsatser och är miljö- och kvalitetssäkrad för ett kostnadseffektivt användande. Smart, ekonomiskt och miljötänkande!

* Årlig volym 5000 ton

* Lösvikt eller paketerad i pallkragar

* Värmevärde 4,8 kwh

* 1 ton = 2 m3

skog