Miljövänlig limfog och mångsidiga träprodukter

I över 40 år har vi tillverkat och levererat förstklassig limfog, sågade samt hyvlade trävaror till en global marknad. Vi har rötterna i de småländska skogarna, men vår marknad grenar ut sig till världens alla hörn. Med trä som viktigaste råvara tar vi vårt miljöansvar på största allvar. Det är så vi säkrar både vår framtid och naturens – för många generationer framåt.

Våra produkter

Med egen produktion av sågade och hyvlade trävaror samt egen limfogstillverkning är vi en leverantör att räkna med. Att vår moderna maskinpark dessutom drivs runt på ett energieffektivt och cirkulärt vis ser vi som vårt sätt att ge tillbaka till naturen. Upptäck vårt breda sortiment av miljöcertifierad limfog, hyvlade och sågade trävaror samt energieffektivt biobränsle. 

limfog ikon

Limfog

Vår berömda limfog kommer från välskötta svenska skogar. Den är dessutom certifierad enligt FSC® (FSC-C007709) regelverk för ett miljöanpassat och ansvarstagande skogsbruk.

hyvlade trävaror ikon

Hyvlade trävaror

Läkt eller ribb? Planhyvlat eller spontat? Vi levererar i standardlängder eller exaktkapat efter dina behov. Vår egna buntanläggning paketerar i hel-, halv- eller kvartspaket.

sågade trävaror ikon

Sågade trävaror

Från vårt moderna sågverk i Tibro kan vi erbjuda trävaror i kubblängder av högsta kvalitet. Egen tillverkning och hög leveranssäkerhet ger oss oändliga möjligheter.

biobränsle ikon

Biobränsle

Vi låter inget gå till spillo. Vår mix av kutterspån, sågspån och slipdamm ger högklassiga briketter med låg fukthalt och högt värmevärde. Miljösmart och bra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fixboard logo yellow blue

Bygg nästan vad som helst!

FixBoard är vårt kompletta sortiment av ekologiska och hållbara limfogskivor i massivt trä. Skivorna tillverkas i en mängd olika format och sortimentet är under ständig utveckling för att möta marknadens höga krav. Med FixBoard kan du bygga nästan vad som helst, från leksaker till platsbyggda kök.

Vår tids viktigaste och mest hållbara material

Vi eftersträvar att göra affärer som inte bara vi växer av. För oss är även naturen, vårt samhälle och våra kunder minst lika betydelsefulla. Med en strikt miljöpolicy och ett cirkulärt tänk i alla led av produktionen vill vi sätta en ny standard för träindustrin – lokalt som globalt.

skog

Vårdar skogens tillgångar

Vi använder oss uteslutande av svenskt kvalitetsvirke från välskötta skogar och är certifierade enligt PEFC (PEFC/05-35-152) och FSC® (FSC-C007709) stränga kriterier.

miljövänlig uppvärmning

Drivs av miljövänlig uppvärmning

Vi tänker alltid cirkulärt. Vår bioenergipanna tar hand om vårt restavfall och värmer upp våra egna lokaler på ett miljövänligt sätt.

syrerik ungskog

Försäkrar tillväxten av syrerik ungskog

Ung skog binder mer CO2 än gammal skog. För varje träd som fälls återplanterar vi därför minst två nya för kommande generationer.

träskivor

Erbjuder miljövänliga träskivor för framtiden

Genom avancerade tillverkningsmetoder består våra limfogsskivor av endast 0,02% lim. Resten är 100% massivt, svenskt, trä.

Vi vill skydda miljön

ESS-ENN Timber AB skall medverka till ett uthålligt samhälle genom att arbeta med resurssnåla metoder samt integrera miljöfrågor som en naturlig del av vårt arbete. Detta uppnås genom att hushålla med naturresurser, undvika spill samt begränsa avfall och föroreningar.

Vi redovisar vår miljöpåverkan öppet och kommunicerar miljöfrågor med våra kunder, leverantörer, anställda och övriga intressenter. Vi strävar efter att påverka våra affärsrelationer till ansvarsfullt miljöarbete och beakta miljöhänsyn vid upphandlingar.

young tree
grönt i natur

Från växt till skog

Vi utnyttjar skogens tillgångar

Skogen är en av de viktigaste sakerna vi har. Det ger oss material att bygga våra samhällen, det ger oss energi att hålla oss varma och skapar syre för oss att andas. Skogen är livsviktig. Vi utnyttjar all den energi som skogen erbjuder genom att göra briketter från vårt avfall. Skogen ger oss råvaran för våra produkter och avfallet blir briketter som ger oss energi. Detta går tillbaka till skogen som växer och ger oss nya träd – från växt till skog.

kretslopp
kretslopp
Certifieringar

Vår verksamhet ligger omgiven av den djupa småländska skogen. En skog som vi är väldigt förtjusta i och måna om att bevara. Därför har vi sedan länge haft ett cirkulärt förhållningssätt till både avverkning och tillverkning. Som ett steg i vår nollvision ser vi det därför som en självklarhet att vara certifierade enligt PEFC och FSC®:s stränga kriterier för ett hållbart skogsbruk. Dessutom är våra limfogsprodukter är de första i världen som erhållit miljöcertifieringen Cradle to Cradle Certified® på nivån Silver.

pefc logo
pefc logo
fsc logo
ess-enn lager
ess-enn trävaror