Andreas Löfnertz tillträder som ny produktionschef hos Tibro Sågverk

25 apr, 2022

På bild: Andreas Löfnertz, Foto: Tibro Sågverk 

Andreas Löfnertz tillträder som ny produktionschef hos Tibro Sågverk, som är en del av ESS-ENN Timber. Sedan tidigare har Andreas Löfnertz erfarenhet från Försvarsmakten, som officer inom logistik. Löfnertz egen relation till svenska skogar tar avstamp från eget ägande av skog och mark, där han dessutom lever ut sitt stora fritidsintresse för trä och snickeri.  

Andreas Löfnertz tillträder som produktionschef hos Tibro Sågverk

Andreas Löfnertz tillträder nu som produktionschef på Tibro Sågverk, som är en del av småländska bolaget ESS-ENN Timber. I sin nya roll på Tibro Sågverk ansvarar Andreas Löfnertz för sågverkets logistik, administration, kundkontakt och personal. 

I det dagliga arbetet handlar det om att hantera inleverans av timmer, timmersortering, sågverksproduktion, kvalitetssortering samt utlastning av timmer på lastbil, som sedan går direkt ut till slutkund. 

– Min ambition är att vi nu tar de steg som krävs för att öka på vår kapacitet i produktionen, och att vi tar de beslut som vi behöver göra framgent för att vara fortsatt konkurrenskraftiga i branschen, säger Andreas Löfnertz, produktionschef på Tibro Sågverk. 

Andreas Löfnertz huvudsakliga roll är att se till att flödet och produktionen flyter på bra, men han ansvarar också för personalen.

– Som ledare är jag lyhörd och tar gärna in andras perspektiv, men är samtidigt trygg med att ta beslut om verksamheten. För mig är det viktigt att alla känner sig sedda och hörda. Att vi kommer framåt bygger på att alla är med. Vi är alla ett lag och ett team, och gör saker tillsammans. Om någon faller ifrån så presterar hela gruppen sämre, så det gäller att få med alla. Det är därför viktigt att se till att vi alla strävar mot samma mål i verksamheten, säger Andreas Löfnertz. 

– Det är också viktigt för mig att fånga upp och uppmärksamma de som visar framfötterna, och att stötta dem i deras utveckling. På så vis växer vi tillsammans. 

Från officer inom Försvarsmakten till produktionschef inom träindustrin 

Andreas Löfnertz kommer nu från Försvarsmakten, där han arbetade som officer i 15 år. 

I sin roll inom Försvarsmakten arbetade han med logistik och administration, där det till stor del handlade om att effektivisera flöden. Löfnertz hade också en arbetsledande roll, och tar med sig en gedigen ledarskapsutbildning och ledarerfarenhet från försvaret till sin nya roll hos Tibro Sågverk. 

– I min nya roll som produktionschef tror jag att jag kommer ha stor nytta av både de ledarskapserfarenheterna jag har, samt mina erfarenheter av flöden inom logistik, säger Löfnertz.  

Svenska träindustrin växer stadigt – Tibro Sågverk likaså 

Förra året ökade efterfrågan från svensk träindustri på grund av pandemin, då många ägnade en stor del av sin fritid åt att renovera och göra om hemma. Många produktionsanläggningar runt om i världen stod still under pandemin, men i Sverige har produktionen ändå kunnat fortsätta i stadig takt. 

– Träindustrin är en spännande bransch att verka i. Jag tror exempelvis att vi kommer bygga med trä ännu mer i framtiden, och att efterfrågan kommer fortsätta öka, säger Löfnertz. 

Nu när kriget i Ukraina pågår så kommer ingenting inom träindustrin från Ukraina, Ryssland och Vitryssland. Resultatet är ett fortsatt stort bortfall på den europeiska trävarumarknaden.

Samtidigt har det investerats mycket i Tibro Sågverk, och produktionen har under de senaste två åren ökat. Man har redan sett en markant ökning av efterfrågan på sågade träprodukter, vilket ställer allt högre krav på trävarumarknaden. 

– Träbranschen har en nyckelroll för många industrier. Ser vi bland annat till pappersindustrin så behöver man cellulosafibrer från trä, som ju är en biprodukt från vår verksamhet. Jag tror stort på träbranschens vidare utveckling, nu och framåt. 

Stort intresse för träindustrin på både jobb och fritid 

Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar, och många svenskar har sin egen relation till svenska skogar. För Andreas Löfnertz del så finns det ett stort intresse för både trä och snickeri. Han äger också egen skog, som han förvaltar och förädlar. 

– Jag har alltid tyckt om att jobba med trä, och det är ett av mina stora intressen att snickra. Jag gillar att jobba med ek – och då gärna av vad jag kommer åt i min omgivning. Om ett träd ska tas ner här i närheten så tar jag gärna vara på det och använder virket i mina egna hemmasnickerier. 

Det är på sin egen skogsfastighet som han lägger ner mycket tid på sina egna snickeriprojekt. Då snickrar han gärna på allt ifrån uthus till möbler och bänkar. 

Nu under våren och sommaren snickrar Andreas Löfnertz vidare på nya uteköket hemma, som kommer bestå av både platsbyggd grill och pizzaugn.