Välkommen till ESS-ENN

I över 30 år har vi producerat och levererat ett brett sortiment av träprodukter över hela världen och har idag Sveriges största och modernaste produktionsenhet av limfog, ett eget hyvleri samt ett eget kubbsågverk.

Det mesta inom trä är möjligt, testa oss.

ESS-ENNs huvudprodukter är limfog, hyvlade trävaror och sågade trävaror.

Med vår fabrik i Skruv är vi Sveriges största producent av limfog.

Limfog

Vår furulimfog är FSC® (FSC-C007709)och vår råvara kommer från de välskötta Svenska skogarna. Med egen tillverkning och hög leveranssäkerhet är vi en pålitlig leverantör.

Sågade trävaror

Med vårt sågverk i Tibro kan vi erbjuda sågade trävaror i kubblängder

Hyvlade trävaror

Från vår nya buntanläggning kan vi erbjuda ett brett sortiment i framför allt läkt men även planhyvlat och spontat.

Biobränsle

Med en stor produktion av träprodukter följer också en stor produktion av spillprodukter, som vi utnyttjar på bästa tänkbara sätt. Ekonomiskt och miljötänkande!

Företagsfakta

ESS-ENN etablerades år 1981 av Svante Nilsson som framgångsrikt drev företaget i över 25 år till ett av de stora varumärkena inom Svenska trävaror med fokus på limfog, sågade samt hyvlade trävaror.

Nya majoritetägare sedan sommaren 2008 är Göran Johansson och Tom Olander via JOOL Invest AB. I december 2011 förvärvade JOOL Invest resterande 30% och är därmed ensamma ägare.

Miljöpolicy

ESS-ENN Timber AB skall medverka till ett uthålligt samhälle genom att arbeta med resurssnåla metoder samt integrera miljöfrågor som en naturlig del av vårt arbete. Detta uppnås genom att hushålla med naturresurser, undvika spill samt begränsa avfall och föroreningar.

Vi redovisar vår miljöpåverkan öppet och kommunicerar miljöfrågor med våra kunder, leverantörer, anställda och övriga intressenter. Vi strävar efter att påverka våra affärsrelationer till ansvarsfullt miljöarbete och beakta miljöhänsyn vid upphandlingar.

ESS-ENN Timber AB
Skruvbyvägen 2A
365 94 Skruv
Sverige

Tel: +46 478 208 00
Fax: +46 478 208 01
info@ess-enn.se

Org.Nr: 556381-7211

Limfog     Hyvlade trävaror     Biobränsle     Certifieringar     Kontakt

ESS-ENN har i över 30 år producerat och levererat ett brett sortiment av träprodukter över hela världen. ESS-ENN har idag en av Sveriges största och modernaste produktionsenheter av limfog samt eget hyvleri.