Hyvlade Trävaror

Vi erbjuder ett brett sortiment av hyvlade trävaror

Hyvlade trävaror

Från vår nya buntanläggning kan vi erbjuda ett brett sortiment av hyvlade trävaror framför allt läkt men även planhyvlat och spontat. Vår kompetenta personal har många års erfarenhet av hyvlingsindustrin som gör att vi kan erbjuda hög service nivå.

I vårt standardsortiment för hyvlade trävaror buntar och paketerar vi halvpaket inkl kvartspaket och märker upp efter behov. För den holländska marknaden håller vi ett Pick-a-Pack lager i gran 22/25/32mm hyvlat för snabba leveranser.

Vi har även möjlighet att erbjuda exaktkapat i svärdkap (+-2mm) för speciella ändamål.

 

Kontakta oss gärna för hyvlade trävaror och välkommen med era förfrågningar!

ett lager med hyvlade trävaror

ESS-ENN Timber AB
Skruvbyvägen 2A
365 94 Skruv
Sverige

Tel: +46 478 208 00
Fax: +46 478 208 01

Org.Nr: 556381-7211