Certifieringar

essenn_web_pefc_2015

PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification) är en standard som innebär att en produkt eller tjänst garanteras att utföras enligt vissa specifika kvalitetskrav. Skogar som är certifierade av PEFC™ följer de europeiska skogspolitiska samarbetet Forest Europes specifika krav. Bakom PEFC™ i Sverige står Lantbrukarnas riksförbund och Skogsägarföreningarna.

Certifikatnummer: 2017-SKM-PEFC-196

FSC® (Forest Stewardship Council) är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat och socialt ansvarstagande bruk av världens skogar. Certifieringen stödjer hotade djur och växter, markens framtida förmåga att bära skog, säkra och sunda arbetsvillkor för dem som arbetar i skogen samt urbefolkningars rättigheter.

Certifikatnummer: DNV-COC-001396

ESS-ENN Timber AB
Skruvbyvägen 2A
365 94 Skruv
Sverige

Tel: +46 478 208 00
Fax: +46 478 208 01
info@ess-enn.se

Org.Nr: 556381-7211

Limfog     Hyvlade trävaror     Biobränsle     Certifieringar     Kontakt

ESS-ENN har i över 30 år producerat och levererat ett brett sortiment av träprodukter över hela världen. ESS-ENN har idag en av Sveriges största och modernaste produktionsenheter av limfog samt eget hyvleri.

You are always welcome https://domyhomework.guru/ to visit and someone will assist you, however we are rarely able to provide extensive individual counseling appointments.